22 marca w klasie 2a obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Główną przyczyną utworzenia Światowego Dnia Wody było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem z niewystarczającą ilością wody pitnej. A jak wiadomo, bez wody niemożliwe będzie życie na naszej planecie. Wykorzystywana jest nie tylko w życiu codziennym, ale też we wszystkich gałęziach gospodarki: rolnictwie, przemyśle, budownictwie czy energetyce.
W akcji wzięła udział klasa 2a, która wykonała plakaty poświęcone wodzie i jej znaczeniu w życiu ludzi. Podczas zajęć dzieci poznały właściwości wody, rozmawiały na temat jej występowania w przyrodzie oraz sposobach ochrony.

„Woda to bezcenny skarb” – Nie marnujmy jej!

Paulina Krzystoń