SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA :    Angelika Kopytko
WICEPRZEWODNICZĄCA: Anna Kowalczyk
CZŁONKOWIE: Ewa Bochnak
  Izabela Zielińska
  Zofia Przystalska
OPIEKUN SU: Aleksandra Kopytko