W dniu 13.09.2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Rodziców.

W tym dniu dokonano wyboru Zarządu Rady Rodziców w składzie:

Przewodnicząca Rady Rodziców:    Aneta Markus

Zastępca:        Anna Babiak

Skarbnik:        Wioletta Kawalec-Chodak

Sekretarz:        Beata Laskowska-Pelczarska

 

 

Regulamin Rady Rodziców - kliknij