Uroczyste zakończenie roku szkolnego po raz pierwszy odbyło sią w nowej sali gimnastycznej. Miało następujący przebieg: przekazanie sztandaru, program artystyczny przygotowany przez ósmoklasistów, wręczenie listów gratulacyjnych dla rodziców, przemówienie pani dyrektor, wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród, przemówienie przedstawicielki Rady Rodziców, rozdanie świadectw w salach lekcyjnych.