W piątek, 10 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach odbyła się uroczysta akademia z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Akademia miała na celu wzbogacić przede wszystkim wiedzę uczniów o historycznych wydarzeniach sprzed lat, rozwijać szacunek dla dokonań poprzednich pokoleń, ale także wzbudzić wśród zebranych refleksje.

Uczniowie klasy siódmej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń politycznych na ziemiach polskich. przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki o własne państwo.

To święto sprawia, że w zabieganym codziennym życiu zatrzymujemy się na chwilę i wspominamy naszych przodków walczących o wolność.

Jadwiga Wojtaszek