Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest w pierwszy dzień wiosny - 21 marca. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa w 2005 roku. Tego dnia, który zwany jest również Dniem Kolorowej Skarpetki uczniowie klasy 2a założyli do szkoły dwie różne, niepasujące do siebie skarpetki. Kolorowe skarpetki nie do pary są symbolem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z trisomią 21 chromosomu. Na lekcji uczniowie rozmawiali na temat tolerancji, zrozumienia i wsparcia dla osób z Zespołem Downa.

Paulina Krzystoń